Jak napisać streszczenie do pracy licencjackiej?
Edukacja

Jak napisać streszczenie do pracy licencjackiej?

Pisanie pracy licencjackiej zajmuje dużo czasu, a jej wizytówką jest zredagowane streszczenie. Powinno się zawrzeć w nim najważniejsze informacje z pracy i tym samym wskazać czytelnikowi poruszoną tematykę. Główną funkcją streszczenia jest oczywiście zachęcenie do dalszego zapoznania się z treścią pracy licencjackiej.

Streszczenie pracy licencjackiej - jak napisać?

Streszczenie pracy licencjackiej zazwyczaj umieszcza się na początku pracy, chociaż niektórzy praktykują dodanie jej na końcu. Drugie rozwiązanie sprawia, że całość nie jest tak przejrzysta i atrakcyjna, jak powinna być. Dlatego najlepsze miejsce to tuż za spisem treści, co pozwala czytelnikowi na zapoznanie się z ogólnym zarysem całej pracy. W streszczeniu musi znaleźć się kilka najważniejszych elementów, między innymi tytuł pracy, jej założenia, ogólny zarys treści, cel i zakres. Następnie wymagane są wzmianki o głównych tezach, problematyce, charakterystyce wykorzystanych analiz, ewentualnie eksperymentów. Wydaje się to dość skomplikowane, jednak kluczem do właściwego streszczenia jest ubranie tego wszystkiego w dobrze brzmiące zdania.

Pisanie streszczenia pracy licencjackiej:

  1. Przed rozpoczęciem pisania streszczenia zastanów się, co chcesz osiągnąć za pomocą tego streszczenia. Czy chcesz przekazać główne punkty badania, jego znaczenie i wyniki? Twoje streszczenie powinno skupiać się na najważniejszych aspektach pracy.
  2. Ustal plan i strukturę streszczenia swojej pracy licencjackiej i upewnij się, że jest zgodne z ewentualnymi wytycznymi uczelni dotyczącymi struktury streszczenia.
  3. Korzystaj z jasnego języka, gdyż streszczenie powinno być zrozumiałe dla osób, które nie są specjalistami w danej dziedzinie. Skup się na klarownym przekazaniu informacji.
  4. Zadbaj o poprawność i po napisaniu streszczenia pracy przeczytaj je jeszcze raz. Upewnij się, że zachowuje spójność i że żadne istotne informacje nie zostały pominięte. Popraw ewentualne błędy gramatyczne lub stylistyczne.

O tym, że streszczenie ma zawierać same konkrety każdy już wie. Najlepszą możliwością jest postawienie na wyodrębnienie każdego elementu i jego krótkiego opisu. W ten sposób czytelnik ma przed sobą uporządkowaną treść, którą lepiej się czyta. Trzeba pamiętać, że streszczenie jest zwykle którkie, dlatego nie ma w nim miejsca na rozległe opisywanie każdego punktu. Po stworzeniu planu streszczenia nie zaszkodzi konsultacja z promotorem, który być może doradzi w kilku kwestiach. Wielu studentom największe trudności sprawia właśnie redagowanie streszczenia. Często wynika to właśnie z narzuconego limitu znaków, czy niepewności co do opisania każdej części pracy licencjackiej.

Przykładowy schemat streszczenia pracy licencjackiej: 

  • Wprowadzenie - rozpocznij streszczenie pracy licencjackiej od krótkiego wprowadzenia, w którym przedstawiasz kontekst i istotę badania. W jednym lub dwóch zdaniach wyjaśnij, dlaczego to badanie jest ważne i jakie pytanie badawcze stawia.
  • Opisz cel badania - następnie przejdź do określenia głównego celu badania. Powiedz, co starasz się osiągnąć i jakie aspekty tematu są badane.
  • Wskaż stosowane metody - w  kilku zdaniach opisz, jakie metody badawcze zostały zastosowane w pracy. Czy to były badania empiryczne, analiza literatury, eksperymenty czy inna forma badania
  • Przedstaw główne wyniki swojej pracy - ważne liczby, odkrycia lub trendy, które wyszły na jaw w trakcie badania.
  • Streść wnioski - skoncentruj się na odpowiedzi na pytanie badawcze i na tym, co wnosi Twoja praca do danej dziedziny.

Jak napisać streszczenie do pracy licencjackiej?

Kiedy napisać streszczenie pracy licencjackiej?

Pisanie streszczenia pracy licencjackiej jest istotnym etapem w procesie. Najlepiej zabrać się za nie po ukończeniu całej pracy, bo dzięki temu będziesz miał pełen obraz swoich badań, wniosków i argumentacji, co ułatwi napisanie spójnego streszczenia.

Zanim jednak do tego przystąpisz upewnij się, że wszystkie rozdziały, analizy, dane i argumenty zostały zawarte w pracy licencjackiej i nie wymaga ona już poprawek. Niektóre elementy streszczenia, takie jak wnioski, będą opierać się na pełnym zrozumieniu całego badania. I przede wszystkim wspierające się na pracy, bo streszczenie musi być spójne z treścią pracy licencjackiej, ale nie jest konieczne, aby każdy szczegół był w nim zawarty. Skup się na zaprezentowaniu najważniejszych elementów.

Czasem zdarza się, że zgodnie z wymaganiami uniwersytetu lub wydziału, konkretne wytyczne dotyczące streszczenia pracy licencjackiej mogą być inne. Może się okazać, że najpierw musisz napisać streszczenie z ogólnym planem, a potem dopiero potem samą pracę.

Warto pamiętać, że streszczenie pracy licencjackiej jest najczęściej pierwszą rzeczą, którą czytelnik zobaczy, więc musi zachęcać do dalszej lektury. Dobrze napisane streszczenie powinno być zrozumiałe dla osób niezaznajomionych z tematem pracy, a jednocześnie dostarczać istotnych informacji dla tych, którzy są zaznajomieni z dziedziną badań.

 

Zobacz więcej podobnych postów