Jak napisać streszczenie do pracy licencjackiej?
Edukacja

Jak napisać streszczenie do pracy licencjackiej?

Pisanie pracy licencjackiej zajmuje dużo czasu, a jej wizytówką jest zredagowane streszczenie. Powinno się zawrzeć w nim najważniejsze informacje z pracy i tym samym wskazać czytelnikowi poruszoną tematykę. Główną funkcją streszczenia jest oczywiście zachęcenie do dalszego zapoznania się z treścią pracy licencjackiej.

Wytyczne streszczenia pracy licencjackiej

Streszczenie powinno zostać umieszczone na początku pracy, chociaż niektórzy praktykują końcowy jej etap. Drugie rozwiązanie sprawia, że całość nie jest tak przejrzysta i atrakcyjna, jak powinna być. Dlatego najlepsze miejsce to tuż za spisem treści, co pozwala czytelnikowi na zapoznanie się z ogólnym zarysem całej pracy. W streszczeniu musi znaleźć się kilka najważniejszych elementów, między innymi tytuł pracy, jej założenia, ogólny zarys treści, cel i zakres. Następnie wymagane są wzmianki o głównych tezach, problematyce, charakterystyce wykorzystanych analiz, ewentualnie eksperymentów. Wydaje się to dość skomplikowane, jednak kluczem do właściwego streszczenia jest ubranie tego wszystkiego w dobrze brzmiące zdania.

Jak napisać streszczenie do pracy licencjackiej?

Podział streszczenia

O tym, że streszczenie ma zawierać same konkrety każdy już wie. Najlepszą możliwością jest postawienie na wyodrębnienie każdego elementu i jego krótkiego opisu. W ten sposób czytelnik ma przed sobą uporządkowaną treść, którą lepiej się czyta. Trzeba pamiętać, że streszczenie nie powinno przekraczać 2000 znaków, dlatego nie ma w nim miejsca na rozległe opisywanie każdego punktu. Są to ogólnie przyjęte zasady, co nie wyklucza, że każda uczelnia będzie miała własne wytyczne, których po prostu należy bezwzględnie przestrzegać. Po stworzeniu planu streszczenia nie zaszkodzi konsultacja z promotorem, który być może doradzi w kilku kwestiach. Wielu studentom największe trudności sprawia właśnie redagowanie streszczenia. Często wynika to właśnie z narzuconego limitu znaków, czy niepewności co do opisania każdej części pracy licencjackiej. Warto jednak posłuchać własnej intuicji i mimo niepewności samodzielnie stworzyć streszczenie.

Zobacz więcej podobnych postów